Sanal Ofis | Hazır Ofis | E-Ofis Ankara 0850 520 00 11

Ankara'da Sanal Ofis Hazır Ofis gibi tüm E-Ofis hizmetlerini veren firmamız 15 yıllık tecrübesiyle Ankara'da 4 ayrı Sanal Ofis ve Hazır Ofis lokasyonda hizmet vermektedir.

Sanal ofis

Sanal ofis Ankara

Sanal ofis fiyatları

Başvuru Metni

 

E-posta ile;

[email protected]  adresine

 

Veri Sahibi Başvuru Formunda belirtilen diğer yöntemler ile

 

Talebiniz Şirketimiz tarafından kabul edilirse;

Talebinizi en geç 30 gün içerisinde yerine getirecek ve size gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi vereceğiz.  

 

Posta ile;  

Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. No 35 Yapım İş Merkezi
Kat: 6 Kapı No:14 06520 Balgat/Çankaya/Ankara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Adım

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurunuz. 

2. Adım  

Doldurduğunuz formu yan şemada

belirtilen yöntemlerden biri ile şirketimize gönderiniz. 

3. Adım

Başvurunuz bize ulaştığında kimliğinizi tespit edebilmek

amacıyla sizden ek bilgi isteyebiliriz.  

4. Adım

Başvurunuzun şirketimiz tarafından kabul edilip edilmediğini en kısa

sürede ve en geç 30 gün içerisinde size bildiriyor olacağız.  

 

Talebiniz Şirketimiz tarafından kabul edilmezse;

Talebinizin neden kabul edilmediğini gerekçeleriyle birlikte en geç 30 gün içerisinde size bildireceğiz.  

Aşağıda yer alan Veri Sahibi (İlgili Kişi) Başvuru Formu (“Başvuru Formu”), kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesinde belirtilen haklarını kullanabilmeleri amacıyla oluşturulmuştur. Yukarıda, hakların kullanımına ilişkin özet şema yer almaktadır.

 

Başvurunuzu aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile Şirketimize iletmeniz durumunda, başvurunuzu en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret sizden talep edebiliriz. Bu durumda sizden talep edilebilecek ücret hakkında sizi bilgilendiriyor olacağız.

 

 

 

Doldurduğunuz bu formu, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza, noter kanalı ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuzun iletilebileceği İrtibat Kişisi ve Şirket adresine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İrtibat Kişisi E-Posta Adresi: [email protected]

Şirket Adresi: Ehlibeyt Mah. Tekstilciler Cad. No 35 Yapım İş Merkezi Kat: 6 Kapı No:7 06520 Balgat/Çankaya/Ankara​

 

Başvurunuzu e-posta ile iletmeyi seçmeniz halinde, e-posta konusunu “Veri Sahibi Başvurusu” şeklinde yazmanızı rica ederiz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvuru formunda yıldız işareti (“*”) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur.

 

 

1.Başvuruda Bulunan Kişi

Lütfen kimin adına başvuruda bulunuyorsanız aşağıda en sağ sütundaki kısmı işaretleyiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak başvuruda bulunmak istiyorum. (Lütfen yalnızca kendi

kimliğinize ilişkin bölümleri doldurunuz.)

 

Başkası adına başvuruda bulunmak istiyorum1. (Lütfen veri sahibi kimliğine ve

kendi kimliğinize ilişkin bölümleri doldurunuz.)

 

 

2.Kişisel Veri Sahibine İlişkin Bilgiler

 

Kolay Ofis ile İlişkiniz:

 • Müşteri ☐ Çalışan Adayı ☐ Çalışan ☐ İş Ortağı Çalışanı
 • Diğer                

Ad-Soyad*:

 

T.C. Kimlik No* (Yabancı ise Uyruk ve Pasaport No veya Kimlik

No):

 

Doğum Tarihi:

 

Telefon Numarası*:

 

E-Posta Adresi*:

 

Fax Numarası:

 

Adres* (Yerleşim Yeri veya İş

Adresi):

 

Kimlik Tespit Edici Belge:

Kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edebilmemiz için nüfus cüzdanı,   ehliyet   veya   pasaport   gibi   kimlik   tespit   edici

belgelerden birinin kopyasının başvuru formu ekine eklenmesi

 

 

1 Başkası adına başvuruda bulunmak istiyorsanız temsile yetkili olduğunuzu gösterir belgeleri (kişisel veri

sahibinin velisi/ vasisi olduğunuzu gösterir belge, vekaletname gibi) ve kimliğinizi tespit edici belgeleri başvuru formu ile birlikte Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları gerekmektedir.

 

 

 

 

gerekmektedir. Lütfen başvuru ekinde yer alan belgeyi bu

kısımda belirtiniz à

 

3.Kullanılmak İstenen Hak/Haklar

Lütfen kullanmak istediğiniz hak/haklarınıza ilişkin kutucukları işaretleyiniz.

 

 1. Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum.

 

 1. Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

 1. Kişisel verilerim işleniyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.,

 

 1. Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

 1. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

 1. Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerimin silinmesini veya anonimleştirilmesini istiyorum.

 

 1. Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

 1. Silinmesini veya anonimleştirilmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini veya anonimleştirilmesi istiyorum.

 

 1. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararımın giderilmesini talep ediyorum.

 

 1. Kişisel verilerimin işlenmesi için vermiş olduğum rızayı geri almak istiyorum.

 

 

4.Talep Hakkında Açıklamalar

Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.

 

 

 

5.Başvuru Ekine Eklenen Belgeler

Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.

 

 

6.Başvurunuzu Yanıtlama Yöntemi

Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz.

 

Yukarıda belirtilmiş olan adrese posta yoluyla yanıt verilmesini istiyorum.

Yukarıda belirtilmiş olan e-posta adresi üzerinden yanıtın tarafıma ulaştırılmasını istiyorum.

 

7.Başvuru Sahibi Beyanı

Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarımı kullanmak amacıyla Şirketinize ileteceğim taleplerime ilişkin olarak,

 • Başvuru formunun şartlarını okuduğumu, anladığımı ve bu başvuruda verilen bilgilerin tarafıma ve/veya başvurduğum kişiye ait olduğunu onaylıyorum.
 • Şirketin başvurumu cevaplanması için, kimliğimi doğrulamasının gerekli olduğunu biliyorum.
 • Başvuruma ilişkin talebimin yerine getirilebilmesi ve kimliğimin doğrulanabilmesi için daha ayrıntılı bilgi gerekli olabileceğini, bu hallerde Şirketinize ek evrak ve belge sunmam

gerekebileceğini biliyorum.

 

 

Veri Sahibi,

İsim-Soyisim:

Tarih:

İmza:

 

Başkası Adına Başvuruda Bulunan,

İsim-Soyisim:

Tarih:

İmza:

 

Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişiye İlişkin Bilgiler

Veri Sahibi ile İlişki:

 

Adres:

 

Telefon Numarası:

 

E-Posta Adresi: