Şahıs şirketi kurabilmek için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir. Devlet memurları ise şahıs şirketi kuramazlar fakat bazı şartlarda ortaklık kurabilirler. Devlet memurlarının dışında ise herhangi bir kişinin şahıs şirketi kurmasında bir sorun bulunmamaktadır.(Sigortalı çalışanlar da dahil).

Şahıs Şirketi Olanlar Hangi Vergileri Öder?

Şahıs şirketlerinin ödediği vergiler şu şekilde:

  • Gelir Vergisi
  • Katma Değer Vergisi(KDV)
  • Munthasar Beyannamesi(Stopaj Vergileri)

Şahıs şirketleri gelir vergisi mükellefi olduklarından gelirleri arttıkça ödeyecekleri vergi de artar. Her yılın 25 Mart’ına kadar bir önceki yılın kar veya zararını beyan etmeleri, artan oranlı dilime göre hesaplanan vergilerini ilk taksidi mart sonu, ikinci taksidi temmuz sonu olacak şekilde ödemeleri gerekir.